Friday, February 5, 2010

Litigatores et Ostrea (Porta Latina)

SOURCE: The text is taken from the Latin textbook Porta Latina: Fables of La Fontaine by Frank Gardner Moore, available at GoogleBooks. You can consult the textbook for vocabulary and also for notes on each fable. In LaFontaine, the fable is 9.9, L' Huître et les Plaideurs. I'm not familiar with a source for this fable; if anyone is familiar with La Fontaine's source, please leave a comment!

READ OUT LOUD. Choose which marked text you prefer to practice with - macrons or accent marks - and read the text out loud until you feel comfortable and confident. Then, try reading the unmarked text at the bottom. It should be easy for you after practicing with the marked texts. :-)


MACRONS. Here is the text with macrons:

Viātōrēs duo quondam in lītore ostream undīs modo illūc allātam invēnērunt. Quam cum oculīs iam vorārent digitīsque in vicem sibi mōnstrārent, velut inter ōs et offam ortum est certāmen. Alterum enim, dum ad praedam capiendam sē dēmittit, dētrūsit alter, et hīs quidem verbīs: "Utrī" inquit "nostrum haec contingere dēbeat, prīmō quaerendum est. Quam quī prīmus vīdit, is profectō edet; alter testis erit." Tum ille "Quod sī" inquit "ita rēs dīiūdicanda est, dīs grātiās agō, quod optimus mihi oculus est." "Nē mihi quidem pessimus; peream, nisi hanc ante vīdī quam tū." "Tū quidem oculō, ego nāribus eam sēnsī." Haec cum ita agerent, adest Titius, quam arbitrum fēcērunt. Is igitur ostream prīmum aperuit, tum spectantibus illīs gravis ac sevērus absorbuit. Prānsus inde, velut dē tribūnālī praetor, "Iūdicēs" inquit "utrīque vestrum testam sine impēnsā attribuunt. Proinde in grātiam reductī domum suam uterque redeātis." Quid cōnstet lītigāre, ut nunc sunt rēs, sī aestimāverīs, Titiōs omne sibi argentum vindicāre inveniās, cum cassam quod aiunt, nucem lītigantibus relinquant.ACCENT MARKS. Here is the text with ecclesiastical accents, plus some color-coding for the words of three or more syllables (blue: penultimate stress; red: antepenultimate stress):

Viatóres duo quondam in lítore óstream undis modo illuc allátam invenérunt. Quam cum óculis iam vorárent digitísque in vicem sibi monstrárent, velut inter os et offam ortum est certámen. Álterum enim, dum ad praedam capiéndam se demíttit, detrúsit alter, et his quidem verbis: "Utri" inquit "nostrum haec contíngere débeat, primo quaeréndum est. Quam qui primus vidit, is profécto edet; alter testis erit." Tum ille "Quod si" inquit "ita res diiudicánda est, dis grátias ago, quod óptimus mihi óculus est." "Ne mihi quidem péssimus; péream, nisi hanc ante vidi quam tu." "Tu quidem óculo, ego náribus eam sensi." Haec cum ita ágerent, adest Títius, quam árbitrum fecérunt. Is ígitur óstream primum apéruit, tum spectántibus illis gravis ac sevérus absórbuit. Pransus inde, velut de tribunáli praetor, "Iúdices" inquit "utríque vestrum testam sine impénsa attríbuunt. Proínde in grátiam redúcti domum suam utérque redeátis." Quid constet litigáre, ut nunc sunt res, si aestimáveris, Títios omne sibi argéntum vindicáre invénias, cum cassam quod aiunt, nucem litigántibus relínquant.UNMARKED TEXT. Here is the unmarked text - after practicing with the marked text that you prefer, you should not have any trouble with the unmarked text; I've inserted spaces between the segments to make it easier to follow:

Viatores duo
quondam in litore
ostream
undis modo illuc allatam
invenerunt.
Quam
cum oculis iam vorarent
digitisque in vicem sibi monstrarent,
velut inter os et offam
ortum est certamen.
Alterum enim,
dum ad praedam capiendam
se demittit,
detrusit alter,
et his quidem verbis:
"Utri" inquit "nostrum
haec contingere debeat,
primo quaerendum est.
Quam qui primus vidit,
is profecto edet;
alter testis erit."
Tum ille
"Quod si" inquit "
ita res diiudicanda est,
dis gratias ago,
quod optimus mihi oculus est."
"Ne mihi quidem pessimus;
peream,
nisi hanc ante vidi quam tu."
"Tu quidem oculo,
ego naribus eam sensi."
Haec cum ita agerent,
adest Titius,
quam arbitrum fecerunt.
Is igitur
ostream primum aperuit,
tum spectantibus illis
gravis ac severus absorbuit.
Pransus inde,
velut de tribunali praetor,
"Iudices" inquit
"utrique vestrum
testam sine impensa attribuunt.
Proinde in gratiam reducti
domum suam uterque redeatis."
Quid constet litigare,
ut nunc sunt res,
si aestimaveris,
Titios
omne sibi argentum vindicare
invenias,
cum cassam quod aiunt,
nucem litigantibus relinquant.IMAGE. Here is the illustration of the fable by Aractingy:

No comments:

Post a Comment