Friday, December 11, 2009

Vacca, Capella, Ovis et Leo (Phaedrus)

SOURCE: For a complete edition of Phaedrus with macrons, see the edition by J.H. Drake at GoogleBooks. This is fable 1.5 in Phaedrus. For parallel versions, see Perry 339.

READ OUT LOUD. Choose which marked text you prefer to practice with - macrons in verse form, or macrons in prose order, or accent marks in prose order, or focusing on the iambic meter. You will find materials for all of these options below. :-)


VERSE MACRONS. Here is the verse text with macrons:

Numquam est fidēlis cum potente societās.
Testātur haec fābella prōpositum meum.
Vacca et capella et patiēns ovis iniūriae
sociī fuēre cum leōne in saltibus.
Hī cum cēpissent cervum vāstī corporis,
sīc est locūtus partibus factīs leō:
"Ego prīmam tollō nōminor quoniam leō;
secundam, quia sum consors, tribuētis mihi;
tum, quia plūs valeō, mē sequētur tertia;
malō adficiētur sī quis quartam tetigerit."
Sīc tōtam praedam sōla improbitās abstulit.PROSE MACRONS. Here is the same text with macrons written out in prose word order:

Societās cum potente numquam fidēlis est. Haec fābella prōpositum meum testātur. Vacca et capella et ovis patiēns iniūriae sociī cum leōne in saltibus fuēre. Cum hī cervum vāstī corporis cēpissent, partibus factīs, leō sīc est locūtus: "Ego prīmam tollō, quoniam leō nōminor; secundam mihi tribuētis, quia consors sum; tum, tertia mē sequētur, quia plūs valeō; sī quis quartam tetigerit, malō adficiētur." Sīc improbitās sōla tōtam praedam abstulit.


STRESS (ACCENT) MARKS. Here is the prose text with accents, plus some color-coding for the words of three or more syllables (blue: penultimate stress; red: antepenultimate stress):

Socíetas cum poténte numquam fidélis est. Haec fabélla propósitum meum testátur. Vacca et capélla et ovis pátiens iniúriae sócii cum leóne in sáltibus fuére. Cum hi cervum vasti córporis cepíssent, pártibus factis, leo sic est locútus: "Ego primam tollo, quóniam leo nóminor; secúndam mihi tribuétis, quia consors sum; tum, tértia me sequétur, quia plus váleo; si quis quartam tetígerit, malo adficiétur." Sic impróbitas sola totam praedam ábstulit.IAMBIC METER. Here is the verse text with some color coding to assist in the iambic meter. The disyllabic elements (iambs/spondees) are not marked, but the trisyllabic elements are color-coded: dactyls are red, anapests are purple, and tribrachs are green (as is any proceleusmaticus, although that is a rare creature):

Numqu~ est· fidē·lis cum· poten·te soci·etās.
Testā·tur haec· fābel·la prō·positum· meum.
Vacc~ et· capell~· et pati·ēns ovis· iniū·riae
sociī· fuē·re cum· leōn~· in sal·tibus.
Hī cum· cēpis·sent cer·vum vās·tī cor·poris,
sīc est· locū·tus par·tibus· factīs· leō:
Ego prī·mam tol·lō nō·minor· quoniam· leō;
secun·dam, quia· sum con·sors, tribu·ētis· mihi;
tum, quia· plūs vale·ō, mē· sequē·tur ter·tia;
mal~ ad·ficiē·tur sī· quis quar·tam teti·gerit.
Sīc tōt·am prae·dam sōl~· improbi·tās abs·tulit.IMAGE. Here's an illustration for the fable (image source) from a Renaissance edition of Aesop:


What follows is an unmarked version of the prose rendering to faciliate word searches:
Societas cum potente numquam fidelis est. Haec fabella propositum meum testatur. Vacca et capella et ovis patiens iniuriae socii cum leone in saltibus fuere. Cum hi cervum vasti corporis cepissent, partibus factis, leo sic est locutus: "Ego primam tollo, quoniam leo nominor; secundam mihi tribuetis, quia consors sum; tum, tertia me sequetur, quia plus valeo; si quis quartam tetigerit, malo adficietur." Sic improbitas sola totam praedam abstulit.

No comments:

Post a Comment